Bibliotheek UvA - student.uva.nl (2023)

Cookie Consent

De UvA gebruikt cookies en vergelijkbare technieken voor het functioneren, meten en optimaliseren van de website. Die worden ook benut om bijvoorbeeld YouTube-video's te kunnen tonen en voor marketingdoeleinden. Dat betekent dat je internetgedrag kan worden gevolgd. Als je op ‘Accepteer alle cookies’ klikt, ga je hiermee akkoord.

Welke opleiding volg je?

Bibliotheek UvA - student.uva.nl (1)

(Video) ‘De nieuwe UB wordt het hart van de UvA’

Laatst gewijzigd op 11-10-2022

De Bibliotheek is een inspirerende ontmoetingsplek, waar je kunt studeren, samenwerken en verrijkende contacten kunt leggen. Een plek om wetenschappelijke informatie en data te verzamelen, ontdekkingen te doen en je kennis en vaardigheden te ontwikkelen. Wegwijzer 2022-2023Ontdek de mogelijkheden en voorzieningen van de Bibliotheek

Download de wegwijzer

Toon informatie voor jouw opleiding

Nu zie je algemene informatie op deze site. Kies je opleiding om ook informatie te zien die specifiek voor jouw opleiding geldt, zoals deadlines, regelingen en contactgegevens.

Welke opleiding volg je?

(Video) UvA student tour in The Ritman Library - Exhibition Alchemy on the Amstel

Digitale en fysieke collectie

De Bibliotheek verzamelt, bewaart, beheert en selecteert wetenschappelijke informatie uit het wereldwijde aanbod. Er is zowel een uitgebreide digitale collectie als een fysieke collectie. Daarnaast kun je bij de Bibliotheek terecht voor ondersteuning op het gebied van onderzoek- en datavaardigheden.

We gebruiken cookies

Accepteer alle cookies om deze video te kunnen zien

 • Hulp bij het vinden van wetenschappelijke literatuur en onderzoeksdata

  Voor onderzoek doen en het schrijven van teksten heb je academische literatuur en/of onderzoeksdata nodig. Waar en hoe vind je goede en relevante bronnen?

 • Service en CollectieExterne link

  De Bibliotheek heeft meerdere locaties waar je o.a. literatuur kunt raadplegen, lenen en terugbrengen.

 • StudieplekkenExterne link

  Zoek je een plek om te studeren? De Bibliotheek biedt studieplekken op diverse locaties.

  (Video) Black student erupts over ‘too many white people’ at UVA multicultural center
 • Online Study Space: de online studieomgeving van de UvA

  In de Online Study Space kun je de voordelen van studeren op fysieke studieplekken ervaren waar je ook bent. Je kunt online studeren met anderen en gebruikmaken van begeleiding.

 • Lenen en inzageExterne link

  Materialen uit de collectie kun je eenvoudig lenen via de catalogus van de Bibliotheek of inzien op locatie.

 • Advies en workshopsExterne link

  Vragen over het vinden, ordenen of delen van informatie? De Bibliotheek biedt advies en workshops.

 • Laptop lenen

  Is je eigen laptop niet beschikbaar en heb je dringend een computer nodig? Bij de Bibliotheek kun je een laptop lenen voor een dag. Ook vind je studieplekken met desktops bij de Bibliotheek.

 • Citeren en bronvermeldingExterne link

  De Bibliotheek ondersteunt je bij het citeren en correct vermelden van bronnen.

 • AuteursrechtInformatiePuntExterne link

  Op het AuteursrechtInformatiePunt vind je meer informatie over auteursrecht.

 • Software op pc's van de Bibliotheek

  Op alle pc’s van de Bibliotheek staat een standaard set van applicaties. In de Science Park Bibliotheek zijn zelfs extra pakketten geïnstalleerd. Lees om welke software het gaat.

Campus, organisatie en faciliteiten

Actueel

13 mrt. 2023Tentamenperiode (20 – 30 maart): langere openingstijden en meer studiezalen

Informatie

Alle openingstijden vind je op de website van de BibliotheekExterne link.

(Video) First Year PSAs: Clem Library

Bibliotheek UvA

Heb je een algemene vraag over de voorzieningen, diensten, studieplekken of locaties van de Bibliotheek? Vraag het de Bibliotheek!

Bibliotheek UvA - student.uva.nl (2)

Videos

1. UVA Student Says Whites Should LEAVE Multicultural Center!
(Anthony Brian Logan)
2. HooPolls: Thoughts on UVA Rank?
(WUVA STUDENT LIFE)
3. Black Student Tells White Students To LEAVE POC Friendly Dwellings. Was She Wrong?- The Isiah Factor
(FOX Soul)
4. Racist Privileged Black Woman Tells White Students To Get Out At University Of Virginia
(Conservative Twins)
5. A Day in the Life of a College Nerd | UVA
(jWang)
6. What Is Your Favorite Book? | University of Amsterdam (UvA)
(Delescen Outsights)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Horacio Brakus JD

Last Updated: 03/08/2023

Views: 6015

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 86% of readers found this page helpful

Author information

Name: Horacio Brakus JD

Birthday: 1999-08-21

Address: Apt. 524 43384 Minnie Prairie, South Edda, MA 62804

Phone: +5931039998219

Job: Sales Strategist

Hobby: Sculling, Kitesurfing, Orienteering, Painting, Computer programming, Creative writing, Scuba diving

Introduction: My name is Horacio Brakus JD, I am a lively, splendid, jolly, vivacious, vast, cheerful, agreeable person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.